Τιμές Συναλλάγματος

Ανακοινώσεις
 
Ημερομηνία Περιγραφή
26-03-2024 LINK ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ POS

Ημερομηνία Περιγραφή
25-07-2023 PCT

Ημερομηνία Περιγραφή
29-06-2023 ΜΕΡΙΣΜΑ

Ημερομηνία Περιγραφή
29-06-2023 ΜΕΡΙΣΜΑ

Ημερομηνία Περιγραφή
29-06-2023 ΜΕΡΙΣΜΑ

Ημερομηνία Περιγραφή
29-06-2023 ΜΕΡΙΣΜΑ

Ημερομηνία Περιγραφή
29-06-2023 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑ

Ημερομηνία Περιγραφή
19-07-2022 ΝΟΜΟΣ 4955/2022 ΜΕΡΟΣ Β’ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ημερομηνία Περιγραφή
07-01-2022 Ηλεκτρονικό Τιμολογιο - Εγχειρίδιο Χρηστων

Ημερομηνία Περιγραφή
05-11-2021 Μήτρα στοιχείων Εκτελωνιστή για σύμβαση με SOFTONE

Ημερομηνία Περιγραφή
29-10-2021 Διαδικασία Συμβάσεων για τον Πιστοποιημένο Παρόχο Ηλ. Τιμολόγησης της Softone

Ημερομηνία Περιγραφή
21-10-2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.31/13/03-06-2003 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β’ 816) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων

Ημερομηνία Περιγραφή
12-10-2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ημερομηνία Περιγραφή
23-09-2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία Περιγραφή
13-09-2021 Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή και διαχεί- ριση των αιτήσεων για την παροχή τελωνειακών εργασιών εκτός ωραρίου λειτουργίας των τελω- νείων ή /και εκτός τελωνειακού καταστήματος

Νεότερα Θέματα

aimodosia syeptapa

anakoinoseis1

sepa.com αγορά εργασίας

Εφαρμογές

sepanet Οδηγίες χρήσης της Εφαρμογής Έκδοσης Τιμολογίου/Εξοδολογίου Παροχής Εκτελωνιστικών Εργασιών - Οδηγίες χρήσης της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος-ΔΑΟ στο SEPAdesktop - Το πρόγραμμα μηχανογραφικής κάλυψης της ΔΕΦΚ στο SEPAdesktop - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών συστήματος SEPAnet για τη Διασάφηση Εισαγωγής

Περισσότερα...

sepadesktopΟδηγίες για την νέα έκδοση 3.3.5 του SEPAdesktop - Οδηγίες χρήσης της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος-ΔΑΟ στο SEPAdesktop - Το πρόγραμμα μηχανογραφικής κάλυψης της ΔΕΦΚ στο SEPAdesktop - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών συστήματος SEPAnet για τη Διασάφηση Εισαγωγής

Περισσότερα...

icisnetREX τρόπος συμπλήρωσης πεδίου 44.1 - Εγκατάσταση versions 02.22.00 έως και 02.23.00 στο παραγωγικό περιβάλλον του ICISnet - Ηλεκτρονικές Πληρωμές στο ICISnet (Είσοδος στην Εφαρμογή) - Ηλεκτρονικές Πληρωμές στο ICISnet (Οδηγίες Χρήσης) - Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του ICISnet - Συμπλήρωση θέσεων πιστοποιητικού - Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης - Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet

Περισσότερα...

  Τσαμαδού 38, 8ος όροφος
  Πειραιάς, T.K. 185 31
  210 4178020 - 210 4117281
  210 4123188
  info@syetapa.gr
  http://www.syetapa.gr