Τιμές Συναλλάγματος

Ανακοινώσεις Μελών
 
Ημερομηνία Περιγραφή
22-10-2019 Σύνθεση Δ.Σ. ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α.

Ημερομηνία Περιγραφή
01-03-2019 Ανακοίνωση για Γ.Σ. 1/4/19

Ημερομηνία Περιγραφή
02-01-2019 Aνακοίνωση για υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην Τ.Π. άρθρου 5 Ν.718/77

Ημερομηνία Περιγραφή
07-12-2018 ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ν.ΚΩΣΤΕΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΟΕΤΕ

Ημερομηνία Περιγραφή
09-10-2018 Ανακοίνωση ΤΝΤ (Φυτοϋγειονομικός Έλεγχος)

Ημερομηνία Περιγραφή
01-06-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΑΒ

Ημερομηνία Περιγραφή
29-05-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ 30-5-18

Ημερομηνία Περιγραφή
25-05-2018 Ανακοίνωση για ενημερωτικές συναντήσεις με θέμα τον νέο Κανονισμό 2016/679 για τα Προσωπικά Δεδομένα.

Ημερομηνία Περιγραφή
25-05-2018 Ανακοίνωση για χρήστες sepanet & sepadesktop για προσωπικά δεδομένα

Ημερομηνία Περιγραφή
12-07-2017 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΣΥΕΤΑΠΑ

Ημερομηνία Περιγραφή
28-06-2017 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Αρχαιρεσιών ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α. της 22 & 23/6/17

Ημερομηνία Περιγραφή
15-06-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Ημερομηνία Περιγραφή
07-06-2017 REX τρόπος συμπλήρωσης πεδίου 44.1

Ημερομηνία Περιγραφή
27-04-2017 Oδηγίες χρήσης Εφαρμογών Διαμετακόμισης

Ημερομηνία Περιγραφή
11-09-2016 Οδηγίες χρήσης της Εφαρμογής Έκδοσης Τιμολογίου

Νεότερα Θέματα

aimodosia syeptapa

anakoinoseis1

sepa.com αγορά εργασίας

Εφαρμογές

sepanet Οδηγίες χρήσης της Εφαρμογής Έκδοσης Τιμολογίου/Εξοδολογίου Παροχής Εκτελωνιστικών Εργασιών - Οδηγίες χρήσης της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος-ΔΑΟ στο SEPAdesktop - Το πρόγραμμα μηχανογραφικής κάλυψης της ΔΕΦΚ στο SEPAdesktop - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών συστήματος SEPAnet για τη Διασάφηση Εισαγωγής

Περισσότερα...

sepadesktopΟδηγίες για την νέα έκδοση 3.3.5 του SEPAdesktop - Οδηγίες χρήσης της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος-ΔΑΟ στο SEPAdesktop - Το πρόγραμμα μηχανογραφικής κάλυψης της ΔΕΦΚ στο SEPAdesktop - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών συστήματος SEPAnet για τη Διασάφηση Εισαγωγής

Περισσότερα...

icisnetREX τρόπος συμπλήρωσης πεδίου 44.1 - Εγκατάσταση versions 02.22.00 έως και 02.23.00 στο παραγωγικό περιβάλλον του ICISnet - Ηλεκτρονικές Πληρωμές στο ICISnet (Είσοδος στην Εφαρμογή) - Ηλεκτρονικές Πληρωμές στο ICISnet (Οδηγίες Χρήσης) - Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του ICISnet - Συμπλήρωση θέσεων πιστοποιητικού - Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης - Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet

Περισσότερα...

  Τσαμαδού 38, 8ος όροφος
  Πειραιάς, T.K. 185 31
  210 4178020 - 210 4117281
  210 4123188
  info@syetapa.gr
  http://www.syetapa.gr