Τιμές Συναλλάγματος

Ανακοινώσεις Μελών
 
Ημερομηνία Περιγραφή
12-07-2017 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΣΥΕΤΑΠΑ

Ημερομηνία Περιγραφή
28-06-2017 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Αρχαιρεσιών ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α. της 22 & 23/6/17

Ημερομηνία Περιγραφή
15-06-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Ημερομηνία Περιγραφή
07-06-2017 REX τρόπος συμπλήρωσης πεδίου 44.1

Ημερομηνία Περιγραφή
27-04-2017 Oδηγίες χρήσης Εφαρμογών Διαμετακόμισης

Ημερομηνία Περιγραφή
11-09-2016 Οδηγίες χρήσης της Εφαρμογής Έκδοσης Τιμολογίου

Ημερομηνία Περιγραφή
11-09-2016 Ανακοίνωση λειτουργίας στο SEPAnet της Εφαρμογής Έκδοσης Τιμολογίου/Εξοδολογίου Παροχής Εκτελωνιστικών Εργασιών

Ημερομηνία Περιγραφή
31-08-2016 Οδηγίες για την νέα έκδοση 3.3.5 του SEPAdesktop

Ημερομηνία Περιγραφή
30-06-2016 Μη διαθεσιμότητα ICISnet 1/7/2016 από 7:30-20:30

Ημερομηνία Περιγραφή
02-06-2016 Υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης & εκπαίδευσης ΛΑΕΚ 1-25 για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις ( εισ. 628/20-5-16)

Ημερομηνία Περιγραφή
17-04-2016 Ανακοίνωση ΟΕΤΕ για Νέο Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα UCC

Ημερομηνία Περιγραφή
17-04-2016 Προκήρυξη διαγωνισμού για απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας Εκτελωνιστή, της 24-9-16

Ημερομηνία Περιγραφή
08-04-2016 Ανακοίνωση για μη χρήση υπηρεσιών ΣΕΠΑ από άτομα που δεν φέρουν την επαγγελματική ταυτότητα του ΣΕΠΑ αρ.πρωτ.: 438/8-4-16

Ημερομηνία Περιγραφή
21-03-2016 Ανακοίνωση για πρόσφυγες

Ημερομηνία Περιγραφή
11-03-2016 Ανακοίνωση Γ.Σ. Σ.Ε.Π.Α. 28/3/16

Νεότερα Θέματα

aimodosia syeptapa

anakoinoseis1

sepa.com αγορά εργασίας

Εφαρμογές

sepanet Οδηγίες χρήσης της Εφαρμογής Έκδοσης Τιμολογίου/Εξοδολογίου Παροχής Εκτελωνιστικών Εργασιών - Οδηγίες χρήσης της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος-ΔΑΟ στο SEPAdesktop - Το πρόγραμμα μηχανογραφικής κάλυψης της ΔΕΦΚ στο SEPAdesktop - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών συστήματος SEPAnet για τη Διασάφηση Εισαγωγής

Περισσότερα...

sepadesktopΟδηγίες για την νέα έκδοση 3.3.5 του SEPAdesktop - Οδηγίες χρήσης της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος-ΔΑΟ στο SEPAdesktop - Το πρόγραμμα μηχανογραφικής κάλυψης της ΔΕΦΚ στο SEPAdesktop - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών συστήματος SEPAnet για τη Διασάφηση Εισαγωγής

Περισσότερα...

icisnetREX τρόπος συμπλήρωσης πεδίου 44.1 - Εγκατάσταση versions 02.22.00 έως και 02.23.00 στο παραγωγικό περιβάλλον του ICISnet - Ηλεκτρονικές Πληρωμές στο ICISnet (Είσοδος στην Εφαρμογή) - Ηλεκτρονικές Πληρωμές στο ICISnet (Οδηγίες Χρήσης) - Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του ICISnet - Συμπλήρωση θέσεων πιστοποιητικού - Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης - Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet

Περισσότερα...

  Τσαμαδού 38, 8ος όροφος
  Πειραιάς, T.K. 185 31
  210 4178020 - 210 4117281
  210 4123188
  info@syetapa.gr
  http://www.syetapa.gr