Τιμές Συναλλάγματος

Νέος Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) & Όροι Χρήσης Ιστοχώρου

 
Αγαπητά Μέλη,

Σας ενημερώνουμε, ότι από την 25.5.2018 εφαρμόζεται ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) 2016/679 της Ε.Ε.

Τι είναι ο Κανονισμός GDPR
Ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός στοχεύει να ενισχύσει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α. εφαρμόζει τον νέο Κανονισμό
Η ιδιωτικότητά σας και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Μέσω του ιστοχώρου του ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α. συλλέγονται και αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα των χρηστών της για τις ανάγκες λειτουργίας της:

1. Προσωπικές Πληροφορίες που υποβάλλουν οι ίδιοι οι χρήστες μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής τους ως νέα μέλη.
2. Καταγραφή πληροφοριών από τυχόν επικοινωνία τους μαζί μας.

Η καταγραφή και η χρήση των ανωτέρω δεδομένων, γίνεται αυστηρά και μόνο για την επιτέλεση της νόμιμης λειτουργίας του ιστοχώρου του ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους που αποδεχθήκατε κατά την εγγραφή σας. Επίσης o ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α. σας δίνει τη δυνατότητα να τροποποιήσετε όλα τα δεδομένά σας που είναι προσωπικού χαρακτήρα.

Ο ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α. ΔΕΝ

1. Γνωστοποιεί τα δεδομένα αυτά σε τρίτους.
2. Εμπορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα αυτά.

Για τον ιστοχώρο του ο ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α. λαμβάνει συνεχώς τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει στο μέτρο του εφικτού:

1. Την ασφαλή φύλαξη όλων των προσωπικών δεδομένων.
2. Την αποφυγή τυχαίας απώλειας προσωπικών δεδομένων.
3. Τη χρήση ή πρόσβαση με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

Με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων, οι χρήστες του ιστοχώρου θα πρέπει να λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα προστασίας και ασφαλείας και στους προσωπικούς τους υπολογιστές.

H «Είσοδος Μέλους» στον ιστοχώρο του ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α. και η χρήση του συνεπάγεται τη πλήρη αποδοχή των παραπάνω όρων για τα ήδη εγγεγραμένα μέλη του, ενώ για τα νέα μέλη η επιλογή «Αποδοχή όρων εγγραφής & χρήσης ιστοχώρου», κατά την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα «Εγγραφή Μελών», δηλώνει ότι αποδέχονται επίσης όλους τους παραπάνω όρους.

Νεότερα Θέματα

aimodosia syeptapa

anakoinoseis1

Εφαρμογές

sepanet Οδηγίες χρήσης της Εφαρμογής Έκδοσης Τιμολογίου/Εξοδολογίου Παροχής Εκτελωνιστικών Εργασιών - Οδηγίες χρήσης της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος-ΔΑΟ στο SEPAdesktop - Το πρόγραμμα μηχανογραφικής κάλυψης της ΔΕΦΚ στο SEPAdesktop - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών συστήματος SEPAnet για τη Διασάφηση Εισαγωγής

Περισσότερα...

sepadesktopΟδηγίες για την νέα έκδοση 3.3.5 του SEPAdesktop - Οδηγίες χρήσης της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος-ΔΑΟ στο SEPAdesktop - Το πρόγραμμα μηχανογραφικής κάλυψης της ΔΕΦΚ στο SEPAdesktop - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών συστήματος SEPAnet για τη Διασάφηση Εισαγωγής

Περισσότερα...

icisnetREX τρόπος συμπλήρωσης πεδίου 44.1 - Εγκατάσταση versions 02.22.00 έως και 02.23.00 στο παραγωγικό περιβάλλον του ICISnet - Ηλεκτρονικές Πληρωμές στο ICISnet (Είσοδος στην Εφαρμογή) - Ηλεκτρονικές Πληρωμές στο ICISnet (Οδηγίες Χρήσης) - Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του ICISnet - Συμπλήρωση θέσεων πιστοποιητικού - Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης - Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet

Περισσότερα...

  Τσαμαδού 38, 8ος όροφος
  Πειραιάς, T.K. 185 31
  210 4178020 - 210 4117281
  210 4123188
  info@syetapa.gr
  http://www.syetapa.gr